Společnost pracovního lékařství
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
předseda: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., e-mail: milan.tucek@lf1.cuni.cz
English English

střediska nemocí z povolání

Příloha k vyhlášce č. 342/1997 Sb.
Seznam středisek nemocí z povolání, která uznávají nemoci z povolání

pro obvody Praha 1, Praha 2, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, okresy Beroun, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ a Rakovník
Klinika nemocí z povolání Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2,
přednosta: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
pro obvody Praha 3, Praha 4, Praha 9, Praha 10, okresy Benešov, Kolín, Kutná Hora a Praha-východ
Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10,
přednosta: doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc.
pro okres Příbram
Centrum závodní preventivní péče a nemocí z povolání Oblastní nemocnice Příbram, a. s., Podbrdská 269, Areál II, Příbram 5 – Zdaboř,
vedoucí: prim. MUDr. S. Urban
pro okres Kladno
Oddělení nemocí z povolání Oblastní nemocnice Kladno – nemocnice Středočeského kraje, a. s., Jana Palacha 1620, Kladno,
vedoucí: prim. MUDr. A. Baumannová
pro Jihočeský kraj a okres Pelhřimov
Oddělení pracovního lékařství Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 54, České Budějovice,
vedoucí: prim. MUDr. A. Hejlek, odb. as.
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň,
přednosta: odb. as. MUDr. V. Machartová, Ph.D.
pro Ústecký kraj
Oddělení nemocí z povolání Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ul. Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem,
vedoucí: prim. MUDr. E. Nevšímalová
pro Liberecký kraj
Oddělení nemocí z povolání Krajské nemocnice Liberec, a. s., Husova 10, Liberec 1,
vedoucí: MUDr. D. Čermáková
pro Královéhradecký kraj
Klinika nemocí z povolání Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, Hradec Králové,
přednosta: doc. MUDr. J. Chaloupka, CSc.
pro Pardubický kraj a okres Havlíčkův Brod
Centrum pracovního lékařství Pardubické krajské nemocnice, a. s., Kyjevská 44, Pardubice,
vedoucí: prim. MUDr. A. Eichlerová
pro Jihomoravský kraj a okresy Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou
Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 656 91 Brno, Pekařská 53,
přednosta: prof. MUDr. P. Brhel, CSc.
pro Zlínský kraj
Oddělení nemocí z povolání, nestátní zdravotnické zařízení, poliklinika, Tř. T. Bati 3705, Zlín,
vedoucí: prim. MUDr. L. Adámková
pro Olomoucký kraj
Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, Olomouc,
přednosta: doc. MUDr. M. Nakládalová, Ph.D.
pro Moravskoslezský kraj s výjimkou okresů Frýdek-Místek a Karviná
Klinika pracovního a preventivního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba, 17. listopadu 1790,
přednosta: prim. MUDr. Z. Hajduková, Ph.D.
pro Ostravu-město
Oddělení nemocí z povolání Hornické polikliniky, s. r. o., Sokolská 81, Ostrava,
vedoucí: prim. MUDr. R. Gromnica, Ph.D.
pro okres Karviná
Oddělení nemocí z povolání Karvinské hornické nemocnice, a. s., Zakladatelská 975, Karviná – Nové Město,
vedoucí: prim. MUDr. I. Landecká
pro okres Frýdek-Místek
Oddělení nemocí z povolání a funkční diagnostiky Nemocnice Podlesí, a. s., Konská 453, Třinec,
vedoucí: prim. MUDr. M. Bartnická
pro vojáky a občanské zaměstnance
Oddělení nemocí z povolání, Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – Střešovice,
vedoucí: prim. MUDr. J. Pavel, Ph.D.
 
© Společnost pracovního lékařství 2018
Náměty a připomínky směřujte k webmasterovi: Ladislav Pelcl